Produkter: A -Ø

Ældre mærkning ophører

Fra 1. juni 2017 skal alle kemiske produkter, som du køber eller sælger, være klassificeret, pakket og mærket i overensstemmelse med reglerne i CLP-forordningen. Produkter med mærkning i overensstemmelse med ældre regler må derefter ikke importeres eller forefindes til salg.

Kemiske produkter, der kommer på markedet, skal efter 1. juni 2015 være klassificeret, mærket og pakket i overensstemmelse med reglerne i CLP-forordningen. Visse blandinger må dog videresælges i en overgangsperiode frem til 1. juni 2017, selv om de er mærket og pakket i overensstemmelse med de ældre regler i Kemikalieinspektionens forskrifter, KIFS 2005:7.

At overgangsperioden ophører 1. juni 2017, er særlig relevant for forhandlere og butikker, der skal kontrollere, at emballage med ældre mærkning ikke længere findes på hylderne. Mange virksomheder forventer at få tømt deres lagerbeholdning i overgangsperioden, og alt salg eller import efter den 1. juni 2017 skal således foretages i overensstemmelse med CLP-forordningen.